微信分享图

3011 明宣德 青花缠枝莲托八吉祥纹盉碗

青花缠枝莲托八吉祥纹盉碗
拍品信息
LOT号 3011 作品名称 明宣德 青花缠枝莲托八吉祥纹盉碗
作者 -- 尺寸 直径17.1cm 创作年代 明宣德
估价 3,900,000-4,500,000 成交价 RMB --
材质 形制
出版
1. 《Chefs-d'oeuvre de la collection Ise》(伊势重要收藏特展),法国吉美国立亚洲艺术博物馆,巴黎,2017年,页114-115,编号37
2. 《イセコレクション:世界を魅了した中国陶磁》,大阪市立东洋陶磁美术馆,2017年,页128-129,编号46
款识:「大明宣德年制」
来源
伊势彦信,日本

展览
1. 《Chefs-d'oeuvre de la collection Ise》(伊势重要收藏特展),法国吉美国立亚洲艺术博物馆,巴黎,2017年,编号37
2. 《イセコレクション:世界を魅了した中国陶磁》,大阪市立东洋陶磁美术馆,2017年,编号46

碗侈口,深腹,底边内折,矮圈足。通体罩施白釉,温润醇厚,宝光内蕴。外壁绘缠枝番莲十朵,莲花盛开,两边的花瓣向旁敞开,露出中央的石榴蕊心。底边转折处以下装饰一周变形仰莲瓣纹,另有凸出弦纹二道将上下纹饰分隔,让纹饰之间过渡自然协调,腹部主体纹饰为青花缠枝莲托八吉祥纹样,弦纹下折腰处另添连枝花卉总体装饰风格更趋疏朗清雅,简约典雅。碗心双圈内楷书「大明宣德年制」六字款。

折腰盉碗为宣德一朝所首创,目前见于公私收藏者未及三十例,当中盖佚者居多数。其品类丰富,见有青花、蓝地白花、矾红、青花釉里红、青花矾红、仿汝釉,以青花一门为大宗,所饰纹样多端,分别为云龙、折枝花果、折枝海石榴、缠枝番莲、缠枝莲花、缠枝莲托八宝诸式图案,如上海博物馆所藏「缠枝莲托八宝盉碗」,而其中缠枝番莲纹为折腰盉碗之精粹者。
检阅当今公私典藏,青花缠枝番莲纹盉碗仅见数例,台北故宫清宫旧藏一例,有盖,见《明代宣德官窑菁华特展图录》,1998年,台北,页154,图50。而与缠枝番莲纹盉碗在布局、纹饰方面最为接近的则是缠枝莲花纹盉碗,存世量不下六七例,分别为两岸故宫博物院、大英博物馆等机构典藏,如故宫博物院藏「明宣德青花缠枝莲纹盉碗」。仇焱之曾收藏一例,后售于香港苏富比,2017年10月2日,编号3301,以5128.75万港元成交。
中国古陶瓷学者、景德镇东效学堂学术总监及唐英学社创办人黄清华先生,曾就此类折腰盉碗书专文论述:盉碗为宣德一朝新出之物,必为宣宗所重视,惜其功用于文献失载,所幸故宫博物院藏《明宣宗宫中行乐图》手卷中「投壶」一幕对其有清楚明确描绘。该画所绘便是当年宣宗宫廷休闲生活之真实写照,其服饰器用均合当时之规制。投壶是古代士大夫宴饮时做的一种投掷游戏,《礼记·投壶》曰:「投壶者,主人与客燕饮讲论才艺之礼也。」故此,投壶必伴随饮酒,在此亦有同样的反映。画中绘一朱漆方桌上陈放三个大小不一的梅瓶,显然为储放不同类的酒,右边置一鶏心执壶和一套带双耳的劝杯,左边出现与盉碗式样完全一致的器皿。此朱漆方桌应为酒宴专用,所陈器物皆为酒器之组合,由此可以肯定盉碗为宣宗御用酒器无疑。
明末清初人宋起凤在《稗说》卷四「酒醋局」条中对明内府造酒如此记载:「上用御酒一种,取玉泉水浸米,米佳糯,筛簸凈,取全粒不损者入水淘洗三四次,浸之,数易新水,凡一昼夜,入笼蒸熟,晾冷,和曲末香料拌匀入瓮。期满,柞为酒浆液,贮大甓中固封,存其米汁之气,再数日方进御。此为新酒。至初春,局中用大镬逐瓿隔汤煮之,有火候取出,置高燥地面,存阅月,覆进用,谓之熟酒。色如金蜡珀,少带微黄,其香甘更倍醇,易入口。此二种皆备宫中御用,外廷所赐悉出大官光禄署,不易得也。」
从上可知,明代皇宫中常用的酒浆是酒精含量很低的酿造酒,有如今天的黄酒。当中加入「曲末香料」则愈久愈香,因此直至饮用之前,酒里这些渣末一定会留存在储器底部,饮用时酒由梅瓶倒出,经执壶斟入劝杯,难免会带入这些渣末,需要沈淀片刻再饮入,杯底沈淀的渣末就需要在下一次斟酒之前倒掉,已免影响雅兴,盉碗的作用就是承放酒渣,与宴食中的渣斗相似,故需要置盖密封,以遮渣物。宣宗喜好饮酒,为诸类文献所证,故其一朝瓷质酒具较后世制作多,式样丰富亦可表明其对饮酒一事的重视。景德镇珠山明宣宗时期御器厂遗址中均出土与朱漆方桌一样的各式酒器,盉碗即见有缠枝莲托八宝纹者。
本品贵为御用之物,等级颇高,朝夕相随宣德皇帝的日常生活之中,其胎釉精良、绘画工致,青花透出凝重雄浑之美,历经明清之世,精光不泯,故宣窑品格之美,皆可由此窥见,是为有明一代青花瓷之冠。